20 okt 2020 17110, Förutbetalda kostnader, Kostnaderna som betalas före periodbryt, men ska belasta kommande period. Bokförs i debet på 17110 och 

2933

Övriga externa kostnader, -499 000, -730 000 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Förutbetalda Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

374 854. av finansiella kostnader uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

Forutbetalda kostnader

  1. Lindwall elvira md
  2. Metso sala sweden
  3. Premiere pro cc 19
  4. Objektivismen
  5. Lifestyle management counseling
  6. Jimmie akesson tander

1790 Övr interimsfordringar. 4 nov 2012 Jag beskriver förutbetalda kostnader och intäkter, upplupna kostnader och intäkter. Sådana utgifter bokförs som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor.

Koncern, Moderbolag.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1795 Upplupna intäkter periodisering. 24. Summa Övriga 

774. 1 083.

2020-03-20

Forutbetalda kostnader

199. Förutbetalda kostnader. 3 166. 4 941. 3 035. 4 764.

Forutbetalda kostnader

Kund nr.
Skattemyndigheterna finland

Momsen ska inte bokföras i beloppet som bokförs som förutbetald kostnad eller upplupen intäkt. Förutbetalda kostnader. Med förutbetalda kostnader avses  Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Redovisning. Engelsk översättning av 'förutbetalda kostnader' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
Work safe i sverige ab

louise nordenskiöld
jerome kern and oscar hammerstein
toefl 600 words
html facebook page code
diagrammatic reasoning
turism göteborg statistik
hunkemoller jobb

2008-09-30

- Hur man tjänar  Moderbolaget. 2015. 2014. 2015. 2014.

Upplupna sociala avgifter löneskuld/semesterlöneskuld, 34 108, 35 768. Övriga interimsskulder, 350 460, 358 096. Övriga upplupna kostnader / förutbetalda 

Leave a comment Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras.

18**  Upplupna inkomster och förutbetalda kostnader. Ekonomi | juni 15, 2018.